Išsirinkite kilimą*

Mes suprantame, kaip sunku išsirinkti kilimą, ir esame pasirengę jums padėti!
Užsisakykite kelis kilimus ir priimkite sprendimą pamatavę kilimus savo namuose!
Мatavimo paslauga yra nemokama, pasiliekate tik jums patikusį kilimą, o likusius mes pasiimsime atgal į parduotuvę.

* Galima tik Vilniuje

Pristatymas

Užsakymams mūsų internetinėje parduotuvėje teikiame nemokamą pristatymą.

Jūsų užsakymo pristatymą vykdo mūsų partneris – UAB “DPD Lietuva”.

UAB „DPD Lietuva“ yra tarptautinė greitojo pristatymo paslauga, kuri yra pirmaujanti įmonė Lietuvoje ir viena didžiausių Europoje.

Lietuvoje ir Latvijoje kurjeris kilimus pristato per 24 valandas *.

Siuntinius šeštadieniais pristatome ir į didžiuosius Lietuvos miestus (Kauną, Klaipėdą, Šiaulius, Panevėžį, Uteną, Telšius, Tauragę, Alytų, Marijampolę).

Atkreipkite dėmesį, kad užsakymai, pateikti šeštadienį ir sekmadienį, taip pat šventinių dienų metu, išsiunčiami artimiausią darbo dieną.

Vilniuje yra specialus pasiūlymas – nemokamas pristatymas per kurjerį per 1-3 valandas **. Užsakymus pristato mūsų partneris TAXI Bolt.

 

* Pasiūlymas galioja tik darbo dienomis ir turi būti visiškai apmokėtas užsakymas iki 14:30 Lietuvos laiku.

** Darbo dienomis ir šeštadieniais imtinai. Su sąlyga, kad užsakymas bus visiškai apmokėtas iki 16:30 Lietuvos laiku.

Обмен и возврат

Если вам не подошёл ковёр, его можно легко обменять или вернуть.

 • Обменять и вернуть товар можно в течение 14 дней со дня покупки.
 • Вы можете заказать возврат ковра нашим курьером.

Для этого позвоните по телефону: +3705 2747011 Менеджер организует возврат, и курьер DPD заберёт ковёр. Сумма покупки вернётся вам на счёт на следующий день после возврата ковра.

Вы также можете самостоятельно вернуть ковёр в магазин.

 • Обмен и возврат возможен только при наличии чека.
 • Товар должен иметь товарный вид, не должен быть в эксплуатации, должны быть сохранены все ярлыки, этикетки и бирки.

Перед возвратом ковёр нужно упаковать:

 1. Ковёр скручивается в рулон.
 2. Ковёр полностью упаковывается в плотную плёнку, вместе с торцами.
 3. Упакованный ковёр перевязывается скотчем минимум в четырёх местах.
 4. Торцы упакованного ковра дополнительно заклеиваются скотчем.

Keitimas ir grąžinimas

Jei kilimas jums netinka, jį galima lengvai pakeisti ar grąžinti.

 • Galite pasikeisti ir grąžinti gaminį per 14 dienų nuo pirkimo dienos.
 • Galite užsisakyti kilimo grąžinimą mūsų kurjeriui.

Norėdami tai padaryti, parašykite mums adresu info@kilimas.lt Mes pasirūpinsime gražinimu. Кilimą (-us) paims iš jūsų DPD kurjeris. Pirkimo suma bus grąžinta į jūsų sąskaitą iškart, grąžinus kilimą (-us).

 • Būtinai nurodykite dieną ir laiką, kuris jums labiausiai tinka.
 • Laiką galima pasirinkti nuo 11:00 iki 15:00 arba nuo 15:00 iki 18:00.
 • Jūs turite printerį atspausdinti etiketei?
 • Atsiųsti kurjerį su etikete?

Kilimą į parduotuvę taip pat galite grąžinti patys.

 • Keitimas ir grąžinimas galimas tik gavus kvitą.
 • Kilimas neturi būti naudojamas, visos etiketės, turi būti išsaugotos.

Prieš grįžtant, kilimas turi būti supakuotas:

 1. Kilimas suvyniotas.
 2. Kilimas yra visiškai supakuotas į tankią plėvelę kartu su galais.
 3. Apvyniotas kilimas surišamas juostele bent keturiose vietose.
 4. Supakuoto kilimo galai papildomai užklijuojami lipnia juosta.

Rekvizitai

UAB „KILIMŲ PASAULIS“
P.Lukšio g. 32, 08222 Vilnius
Lietuva

Įm. kodas 126320898
PVM mok. kodas: LT263208917
IBAN: LT227044060007756986
SEB bankas; SWIFT: CBVILT2X

Tel.: +37052747011
El. paštas: info@kilimas.lt

Imprint

ART DE VIVRE

Domus galerija
P. Lukšio g. 32
08222 Vilnius, Lietuva

UAB KILIMŲ PASAULIS

Įm. kodas: 126320898
A/s: LT227044060007756986
PVM kodas: LT263208917
Tel.: +370 52747011
E-mail: info@kilimas.lt

Privatumo politika

Privatumo politika (toliau – Politika) apibrėžia bendrus asmens duomenų tvarkymo UAB KILIMŲ PASAULIS principus bei jų apsaugą.

Apibrėžimai ir bendrosios nuostatos

Šalys naudoja žemiau paminėtus terminus šiomis reikšmėmis:

a) Tinklalapis – puslapis internete adresu https://kilimas.lt

b) Asmens duomenų subjektas – fizinis asmuo, kuriam priklauso Asmens duomenys.

c) Teisės aktai  – Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai.

d) Duomenys – į Asmens duomenų apibrėžimą nepatenkantys kiti duomenys apie Vartotoją.

e) Vartotojas – asmuo, pasirašęs sutartį su Operatoriumi.

f) Operatorius – UAB „Kilimų Pasaulis“ darbuotojas, renkantis ir tvarkantis Asmens duomenis, taip pat nustatantis Asmens duomenų tvarkymo tikslus, Asmens duomenų reikalingumą ir atliekantis su Asmens duomenimis susijusias operacijas.

g) Asmens duomenys – visa tiesiogiai ar netiesiogiai su Vartotoju susijusi informacija.

h) Duomenų tvarkymas automatiniu būdu – Asmens duomenų tvarkymas naudojant informacinių technologijų priemones.

i) Asmens duomenų blokavimas – laikinas Asmens duomenų tvarkymo nutraukimas (išskyrus atvejus, kai reikia patikslinti Asmens duomenis).

j) Prieiga prie Asmens duomenų – įgaliotų asmenų supažindinimas su Operatoriaus tvarkomais Asmens duomenimis, su sąlyga, kad bus užtikrintas šių duomenų konfidencialumas.

k) Asmens duomenų informacinė sistema– duomenų bazėse esančių Asmens duomenų rinkinys, kuriame pateikiami informacinių technologijų ir techninių priemonių apdorojimo būdai.

l) Asmens duomenų konfidencialumas – asmenų, turinčių prieigą prie Asmens duomenų, pareiga neatskleisti trečiosioms šalims arba platinti asmens duomenis be Asmens duomenų naudotojo sutikimo, išskyrus atvejus, kai Lietuvos Respublikos teisės aktai nustato kitaip.

m) Nedeklaruojamos (neapibūdintos) programinės įrangos funkcijos – programinės įrangos funkcijos, kurios nėra apibūdintos arba aprašytos dokumentuose, dėl kurių gali būti pažeistos asmeninės informacijos saugumo charakteristikos.

n) Asmens duomenų tvarkymas – bet koks veiksmas arba veiksmų seka, atliekama su Asmens duomenimis automatizavimo įrankių pagalba arba be jų, įskaitant surinkimą, įrašymą, sisteminimą, kaupimą, saugojimą, patikslinimą (atnaujinimas, keitimas), išieškojimą, naudojimą, perdavimą (platinimas, teikimas, prieiga), asmeninių duomenų praradimą, blokavimą, pašalinimą, sunaikinimą.

o) Specialiosios Asmens duomenų kategorijos – Asmens duomenys apie rasę, tautybę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus, sveikatos būklę, intymų gyvenimą.

p) Tarptautinis asmens duomenų perdavimas – Asmens duomenų perdavimas užsienio valstybės teritorijoje įsikūrusiai užsienio valstybės institucijai, užsienio fiziniam asmeniui ar užsienio juridiniam asmeniui.

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Asmens duomenų tvarkymo politika yra sukurta vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymu „Dėl asmens duomenų tvarkymo“, kitais įstatymais ir norminių teisės aktų nuostatais bei nustato vartotojų ir (arba) perduodančių vartotojams Asmens duomenų tvarkymo tvarką bei reikalavimus, užtikrinančius Asmens duomenų saugumą.

1.2. Veiksmai, skirti užtikrinti Asmens duomenų saugumą, yra neatsiejama Operatoriaus dalis.

2. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

2.1. Operatorius Asmens duomenis tvarko laikantis šių principų:

2.1.1. Asmens duomenų tvarkymo teisėtumas ir pagrindas. Operatorius imasi visų reikalingų priemonių, kad atitiktų teisės aktų reikalavimus, nenaudoja Asmens duomenų tais atvejais, kai tai prieštarauja įstatymams ir gali pakenkti Asmeniui.

2.1.2 Tvarkyti tik tuos Asmens duomenis, kurie atitinka jų tvarkymo tikslus. Surinktų Asmens duomenų turinys ir kiekis atitinka nurodytus duomenų panaudojimo tikslus. Griežtai draudžiama tvarkyti Asmens duomenis, nesusijusius su Asmens duomenų rinkimo tikslais, taip pat rinkti perteklinius duomenis, kurie nebūtini, atsižvelgiant į nurodytus jų tvarkymo tikslus. Operatorius apdoroja Asmens duomenis tik tam, kad įvykdytų sutartinius įsipareigojimus Vartotojui.

2.1.3. Asmens duomenų tikslumo ir patikimumo užtikrinimas, atsižvelgiant į Asmens duomenų tvarkymo tikslus. Operatorius imasi visų pagrįstų priemonių, kad užtikrintų Asmens duomenų atnaujinimą, įskaitant, bet neapsiribojant galimybe kiekvienam subjektui pasinaudoti teise susipažinti su savo Asmens duomenimis ir pareikalauti, kad Operatorius duomenis patikslintų, blokuotų arba sunaikintų tuo atveju, jei Asmens duomenys yra neišsamūs, pasenę, netikslūs, neteisėtai gauti arba nebūtini sutartam duomenų tvarkymui.

2.1.4. Asmens duomenys saugomi tokiu būdu, kad leistų identifikuoti Asmens duomenų savininką, bet ne ilgiau nei reikalauja Asmens duomenų tvarkymo tikslas, išskyrus atvejus, kai Asmens duomenų saugojimo laikotarpis yra numatytas įstatyme, arba sutartimi, kurios šalimi arba naudos gavėju yra Asmens duomenų savininkas.

2.1.5. Draudžiama susieti  į vieną bendrą Asmenų duomenų informacinę sistemą bazes, sukurtas skirtingais tikslais.

3. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO SĄLYGOS

3.1. Operatorius Asmens duomenis tvarkyti gali šiais atvejais:

3.1.1. Jei gautas Vartotojo leidimas tvarkyti jo asmeninius duomenis.

3.1.2. Perduodamas Subjekto asmeninius duomenis trečiosioms šalims Vartotojas užtikrina, kad jis turi Subjekto sutikimą perduoti duomenis Operatoriui.

3.1.3. Asmens duomenys turi būti privalomai atskleisti, jei to reikalauja įstatymas.

3.2. Operatorius negali atskleisti trečiosioms šalims ar platinti Asmens duomenis be Vartotojo sutikimo, nebent įstatymai numatytų kitaip.

3.3. Operatorius neturi teisės tvarkyti Asmens duomenų, susijusių su Specialia asmens duomenų kategorija:  rasės ar etninės kilmės, politinių pažiūrų, religinių ar filosofinių įsitikinimų, sveikatos, lytinio gyvenimo, narystės organizacijose, išskyrus atvejus, kai įstatymai numato kitaip.

3.4. Operatorius neperduoda Vartotojo asmens duomenų tarptautiniu būdu, išskyrus atvejus, kai tai numatyta įstatymuose.

3.5. Operatorius nepriima sprendimų, kurie sąlygotų Vartotojų teisines pasekmes ar kitaip paveiktų jų teises ir teisėtus interesus, remiantis tik automatizuotu Asmens duomenų pateikimu. Duomenis, turinčius teisinių pasekmių arba įtakos Vartotojo teisėms ir interesams, Operatorius turi patikrinti prieš jų naudojimą.

4. ASMENS IR KITŲ DUOMENŲ RINKIMAS IR TVARKYMAS

4.1. Operatorius surenka ir saugo tik tuos Asmens duomenis, kurių reikia prekėms parduoti Vartotojui interneto tinklalapyje. Asmens duomenys surenkami ir tvarkomi tiek tinklalapyje, tiek Operatoriaus parduotuvėse.

4.2. Asmens duomenys panaudojami šiais tikslais:

4.2.1.Prekės pardavimas Vartotojui.

4.2.2.Vartotojo identifikavimas.

4.2.3.Sąveika su Vartotoju.

4.2.4.Reklaminės medžiagos, informacijos ir užklausų siuntimas vartotojui.

4.2.5.Statistinių ir kitų tyrimų atlikimas.

4.3.Operatorius įsipareigoja naudoti Asmeninius duomenis remdamasis įstatymais ir vidiniais Operatoriaus reikalavimais.

4.4.Užtikrinamas Asmens ir kitų Vartotojo duomenų konfidencialumas, išskyrus atvejus, kai jie privalo būti paviešinti.

4.5. Operatorius turi teisę išsaugoti archyvinę Asmens duomenų bei kitų duomenų kopiją ir panaikinus Vartotojo paskyrą.

4.6. Operatorius turi teisę perduoti Asmens ir kitus Vartotojo duomenis be Vartotojo sutikimo šiems asmenims:

4.6.1 Valstybės institucijoms, įskaitant tyrimo įstaigas, vietos savivaldos institucijoms, gavus jų pagrįstą prašymą.

4.6.2. Operatoriaus partneriams, kad šie įvykdytų sutartinius įsipareigojimus Vartotojui.

4.6.3. Kitais atvejais, aiškiai nurodytais galiojančiuose Lietuvos Respublikos įstatymuose.

4.7. Operatorius turi teisę perduoti Asmens duomenis ir kitus duomenis trečiosioms šalims, nenurodytoms šių  taisyklių 4.6 punkte, šiais atvejais:

4.7.1. Vartotojas išreiškė sutikimą tokiems veiksmams.

4.7.2. Duomenų perdavimas yra būtinas, kai vartotojas naudojasi internetiniu tinklalapiu arba vykdomi sutartiniai įsipareigojimai.

4.7.3. Duomenų perdavimas vyksta parduodant ar perduodant verslą kitais būdais (visiškai ar iš dalies), tuomet įsipareigojimai laikytis šios Politikos sąlygų perduodami verslą įsigijusiam asmeniui.

4.8. Operatorius Asmens duomenis ir kitus duomenis renka automatizuotu būdu.

4.9. Prieiga prie informacinių sistemų, kuriose yra Asmens duomenys, pateikiama per slaptažodžių sistemą. Slaptažodžius nustato įgaliotieji Operatoriaus darbuotojai ir jie individualiai perduodami Operatoriaus darbuotojams, turintiems prieigą prie Asmens duomenų ir kitų duomenų.

5. ASMENS DUOMENŲ KEITIMAS

5.1. Vartotojas gali bet kuriuo metu pats pakeisti (atnaujinti, papildyti) Asmens duomenis savo paskyroje arba kreiptis raštu į Operatorių.

5.2. Vartotojas bet kuriuo metu gali pašalinti savo Asmens duomenis.

6. ASMENS DUOMENŲ KONFIDENCIALUMAS (Privatumo politika)

6.1. Operatorius užtikrina jo tvarkomų Asmens duomenų konfidencialumą teisės aktų nustatyta tvarka. Konfidencialumas nėra būtinas šiais atvejais:

6.1.1. Kai Asmens duomenys nebenaudojami.

6.1.2. Asmens duomenys, kuriems prieigą plačiajai visuomenei suteikė Vartotojas arba kiti asmenys jo prašymu (toliau – Asmens duomenys viešai prieinami Vartotojui leidus).

6.1.3. Asmens duomenys, kurie turi būti paskelbti arba juos privalu atskleisti remiantis įstatymais.

7. VARTOTOJŲ SUTIKIMAS TVARKYTI ASMENS DUOMENIS

7.1. Vartotojas sutinka pateikti  šiuos duomenis:

a) vardas ir pavardė;

b) telefono numeris;

c) elektroninio pašto adresas;

d) gyvenamosios vietos adresas.

7.2. Vartotojas priima sprendimą pateikti savo Asmens duomenis Operatoriui laisva valia, savanoriškai. Sutikimas dėl Asmens duomenų tvarkymo turi būti konkretus, informatyvus, ir pateikiamas Vartotojui registracijos Operatoriaus svetainėje metu bet kokioje leidžiančioje sutikimą patvirtinti formoje, jei įstatyme nenumatyta kitaip.

7.3. Asmens duomenys apie asmenis, kurie sudarė sutartinius įsipareigojimus su Operatoriumi, ir jų duomenys yra atvirame ir prieinamame visuomenei vieningame valstybės juridinių asmenų ir individualių verslininkų registre, išskyrus informaciją apie numerį, išdavimo datą ir išdavusią instituciją, – šiuo atveju konfidencialumo apsauga ir Vartotojo sutikimas tvarkyti duomenis nereikalingas.

7.4. Jei duomenų prašo organizacijos, neturinčios minėtų įgaliojimų, Operatorius turi gauti Vartotojo sutikimą pateikti savo asmens duomenis ir užtikrinti, kad šie duomenys būtų naudojami tik sutartais tikslais. Taip pat pareikalauti, kad informaciją gavusi organizacija patvirtintų, jog bus laikomasi šio susitarimo.

8. ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

8.1. Vartotojas turi teisę gauti informaciją apie jo Asmens ir kitų duomenų tvarkymą. Vartotojas turi teisę reikalauti, kad Operatorius patikslintų vartotojo Asmeninius duomenis, juos blokuotų ar pašalintų tuo atveju, jei duomenys yra neišsamūs, pasenę, neteisingi arba neteisėtai gauti, nėra būtini nurodytam tikslui, taip pat imtis teisinių veiksmų apsaugai užtikrinti.

8.2. Jei Vartotojas mano, kad Operatorius, tvarkydamas asmens duomenis, pažeidžia jo teises, Vartotojas turi teisę apskųsti Operatoriaus veiksmus įgaliotai Asmens duomenų apsaugos institucijai ar teismui.

8.3. Vartotojas turi teisę ginti teisme savo teises ir teisėtus interesus, įskaitant ​​žalos atlyginimą ir (ar) kompensaciją už patirtą moralinę žalą.

9. VARTOTOJŲ PATEIKTI DUOMENYS APIE TREČIĄSIAS ŠALIS

9.1. Naudodamasis Operatoriaus tinklalapiu, Vartotojas paskyroje turi teisę įvesti trečiųjų šalių duomenis vėlesniam naudojimui (Prekių gavėjai).

9.2. Vartotojas įsipareigoja gauti išankstinį Asmens duomenų subjekto sutikimą naudoti juos savo paskyroje.

9.3. Operatorius įsipareigoja imtis reikiamų priemonių, kad užtikrintų Vartotojo įvestų trečiųjų asmenų asmens duomenų saugumą.

10. KITOS NUOSTATOS

10.1. Šios Politikos bei tarp Vartotojo ir Operatoriaus sukurtiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

10.2. Visi galimi ginčai sprendžiami pagal įstatymus, numatytus Operatoriaus registracijos vietoje.

Prieš kreipiantis į teismą, Vartotojas privalo laikytis privalomos ikiteisminės tvarkos ir atsiųsti raštu reikalavimą Operatoriui. Atsakymo laikotarpis yra 30 (trisdešimt) darbo dienų.

10.3. Jei dėl kokių nors priežasčių viena ar kelios Politikos nuostatos būtų pripažintos negaliojančiomis ar netinkamomis, jos neturi įtakos likusių Privatumo politikos nuostatų galiojimui ar taikymui.

10.4. Operatorius turi teisę bet kuriuo metu keisti (visiškai ar iš dalies) šią Politiką vienašališkai be išankstinio Vartotojo sutikimo. Visi pakeitimai įsigalioja kitą dieną po paskelbimo Operatoriaus tinklalapyje.

10.5. Vartotojas įsipareigoja savarankiškai stebėti privatumo Politikos pakeitimus, peržiūrėdamas naujausią, šiuo metu galiojančią versiją.

11. OPERATORIAUS KONTAKTAI

UAB KILIMŲ PASAULIS
P.Lukšio g. 32, 08222 Vilnius
Įm. kodas 126320898
PVM mok. kodas LT263208917
A/s LT227044060007756986
AB “SEB” bankas; SWIFT: CBVILT2X
Tel.: +370 5 2747011
El. paštas: info@kilimas.lt

Тaisyklės

Pirkimo-pardavimo elektroninėje parduotuvėje kilimas.lt taisyklės

Šis dokumentas yra oficialus UAB KILIMŲ PASAULIS (įm. kodas: 126320898, PVM mokėtojo kodas: LT263208917, a/s LT227044060007756986) (toliau – Pardavėjas) pasiūlymas juridiniams ir veiksniems fiziniams asmenims (toliau – Pirkėjas) sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį nuotoliniu būdu (toliau – Sutartis) žemiau pateiktomis sąlygomis. Sutarties sąlygos galioja tik mokant už prekes pavedimu.

 1. Sąvokos

1.1 Elektroninė parduotuvė – Pardavėjui priklausanti parduotuvė, esanti adresu https://kilimas.lt

1.2 Prekėkilimas, parduodamas elektroninėje parduotuvėje
1.3 Užsakymas – Pirkėjo užpildytas užsakymas pirkti Prekę ir ją pristatyti Pirkėjo nurodytu adresu.
1.4 Gavėjas – Pirkėjo įgaliotas asmuo priimti įsigytą Prekę.

 1. Sutarties dalykas

2.1. Pardavėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjui Užsakyme nurodytą Prekę, o Pirkėjas įsipareigoja ją priimti ir apmokėti pavedimu.
2.2. Prekės pavadinimas, kaina, kiekis privalo būti nurodyti Užsakyme.

2.3. Pirkėjas privalo besąlygiškai sutikti ir vykdyti žemiau nurodytas Pirkimo-pardavimo taisykles, kurios yra neatsiejama Sutarties dalis.

 1. Užsakymo pildymas

3.1. Sutarties tekstas yra viešai prieinamas.  Užsakymo pildymas reiškia Pirkėjo besąlyginį sutikimą su Sutarties sąlygomis. Pirkėjas tampa asmeniu, sudariusiu Sutartį su Pardavėju.

3.2. Pildydamas Užsakymą, Pirkėjas patvirtina, kad veikia sava valia ir noru.

3.3. Užsakymo pildymo tvarka:
3.3.1. Prieš pildydamas Užsakymą Pirkėjas įsipareigoja susipažinti su pagrindinėmis Prekės savybėmis, pagaminimo vieta ir kaina.

3.3.2. Jei kyla klausimų apie Prekės savybes ir kokybę, Pirkėjas gali kreiptis į konsultantus kontaktuose nurodytu telefonu.

3.3.3. Užsakymas pildomas tinklalapyje pateiktoje formoje.
3.4. Užsakymo patvirtinimas:
3.4.1. Užsakymas patvirtinamas, kai į Pardavėjo sąskaitą patenka Pirkėjo pervesti pinigai.
3.5. Pirkėjas prisiima atsakomybę už pateiktus netikslius duomenis, dėl kurių pardavėjas negali įvykdyti savo įsipareigojimų Pirkėjui.

 1. Prekės aprašymas

4.1. Elektroninėje parduotuvėje Prekės pristatomos nuotraukose, taip pat tekstine informacija: pavadinimas, kaina ir Prekės aprašymas.

4.2. Prekės savybių aprašymai, pateikti elektroninėje parduotuvėje, yra informacinio pobūdžio ir neperduoda visų  prekės savybių.

 1. Prekės kaina

5.1. Prekės kaina elektroninėje parduotuvėje nurodyta eurais už Prekės vienetą.

5.2. Elektroninėje parduotuvėje nurodyta Prekės kaina gali būti pakeista Pardavėjo nuožiūra, tačiau Pirkėjo jau užsakytos ar apmokėtos Prekės kaina nebus keičiama.

 1. Prekių pristatymas

6.1. Lietuvoje pristatymas NEMOKAMAS.

6.2. Pristatymas į Europos Sąjungos ir kitas šalis aptariamas su Pardavėju raštu arba telefonu.

6.3. Mokant pavedimu elektroninėje parduotuvėje, Pardavėjas pristato Prekę Pirkėjui tik gavęs apmokėjimą.

6.4. Pardavėjas elektroniniu paštu arba telefonu patvirtina Pirkėjui, kad prekė išsiunčiama.

 1. Prekės keitimas ir grąžinimas

7.1. Gavęs Prekę, Pirkėjas turi teisę per 14 dienų be jokios priežasties nutraukti su elektronine parduotuve pasirašytą sutartį.

7.2. Pagal individualų užsakymą pagamintos Prekės negrąžinamos ir nekeičiamos.

7.3. Panaudotos Prekės negrąžinamos.

7.4. Grąžindamas Prekes, Pirkėjas pats apmoka siuntimo paslaugas.

 1. Prekės garantija

8.1. Prekės turi privalomus sertifikatus ir garantinius talonus.

 1. Šalių atsakomybė ir ginčų sprendimas

9.1.Šalys atsako už Sutarties vykdymą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

9.2. Pardavėjas neatsako už Prekės pristatymą, jei Pirkėjas Užsakyme nurodė netikslų adresą.
9.3. Pardavėjas neatsako už neišpildytus Pirkėjo lūkesčius dėl nurodytų Prekės savybių.
9.4. Pardavėjas neatsako už dalinį ar visišką įsipareigojimų nevykdymą pristatant Prekes, jei susiklostė nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės.

9.5. Šalių ginčai, kilę dėl Sutarties įsipareigojimų vykdymo, sprendžiami tarpusavio susitarimu, o nesutarus – Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

 1. Nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure)

10.1. Nei viena iš šalių neatsako už visišką ar dalinį prisiimtų įsipareigojimų neįvykdymą, jeigu tas neįvykdymas yra nenugalimos jėgos aplinkybių (force majeure) pasekmė.  Nenugalimos jėgos aplinkybėms priskiriamos stichinės nelaimės (žemės drebėjimas, potvyniai ir pan.), visuomenės gyvenimo aplinkybės (kariniai veiksmai, ypatingoji padėtis, streikai, epidemijos ir pan.), valstybės mastu priimti sprendimai (pervežimų draudimas, atsiskaitymų valiuta ar tarptautiniai prekybos apribojimai ir pan.). Esant šioms aplinkybėms, Šalys neturi abipusių priekaištų ir kiekviena šalis prisiima Sutarties nevykdymo padarinius.

 1. Sutarties (Taisyklės) galiojimas

11.1. Sutartis galioja nuo momento, kai Pirkėjo sumokėtos lėšos patenka į Pardavėjo sąskaitą, iki kol Šalys įvykdo visus savo įsipareigojimus.

 1. Pirkėjo asmens duomenų patikrinimas

12.1. Pildydamas Užsakymą elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas patvirtina, kad leidžia Pardavėjui Užsakymo vykdymo tikslais tvarkyti savo asmeninius duomenis.
12.2. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti Pirkėjo asmens duomenų saugumą pagal Lietuvos Respublikos numatytus teisės aktus.

 1. Kitos nuostatos

13.1. Pirkėjas supranta ir sutinka su tuo, kad dėl laikinų techninių nesklandumų tinklalapyje gali atsirasti klaidų ir netikslumų. Įvykus paminėtai techninei klaidai, Pardavėjas pasilieka teisę nesudaryti ar nevykdyti Sutarties.

13.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti Sutarties taisykles. Pakeista Sutartis įsigalioja, kai yra patalpinama elektroninėje parduotuvėje.
13.3. Pirkėjas įsipareigoja savarankiškai susipažinti su Sutarties sąlygomis.

13.4. Galimybė pildyti Užsakymą sudaroma tik Pirkėjams, kurie sutinka su galiojančiomis Sutarties taisyklėmis.

 1. Pardavėjo rekvizitai

UAB KILIMŲ PASAULIS
P.Lukšio g. 32, 08222 Vilnius
Įm. kodas 126320898
PVM mok. kodas LT263208917
A/s LT227044060007756986
AB “SEB” bankas; SWIFT: CBVILT2X
Tel.: +370 5 2747011
El. paštas: info@kilimas.lt

Pirkėjo paskyra

Prisijungti

Registruotis

Your personal data will be used to support your experience throughout this website, to manage access to your account, and for other purposes described in our privatumo politikoje.

Apie mus

Apie mus

Kompanija ART DE VIVRE vertina kilimus kaip išties stilingo ir komfortiško interjero kūrimo elementą. Mūsų salone yra didžiausias Lietuvoje tiek austų rankomis, tiek mašinų gamybos kilimų pasirinkimas. Jau daugiau nei 20 metų bendradarbiaujame su geriausiais meistrais, kurių darbai yra nepriekaištingi vertinant tiek techninį atlikimą, tiek ir estetiką. Mūsų kolekcijos nuolat pildomos ir klasikiniais, ir žymių šiuolaikinių dizainerių sukurtais kilimais. Nuo pat pirmos salono ART DE VIVRE įkūrimo dienos 1995 metais mes sekame ne tik naujausias kilimų audimo tendencijas, bet ir dizaino bei meno naujoves. Įspūdinga stilių ir medžiagų įvairovė užtikrina lanksčią kainų politiką. Mūsų komanda – patyrusių ekspertų grupė, kurios dėka jūsų kilimo pasirinkimas taps paprasta, patogia ir įdomia veikla.

Pasikliaukite mūsų ilgamete patirtimi ir žiniomis.